Tisztelt Partnerünk!

 

Ezúton küldünk Önnek bővebb tájékoztatást új adatkezelési hozzájárulásaink részletes leírásával kapcsolatban.

GDPR – Új adatvédelmi rendelet  

Az adatvédelem rendkívül komoly dolog. Számunkra mindig is nagyon fontos volt az Ön személyes adatainak védelme és tiszteletben tartása. Köszönjük az eddig irántunk tanúsított bizalmát. A jövőben is gondoskodunk adatai biztonságáról.

 

Adatkezelési hozzájárulások

Hozzájárulását két különböző marketing célú megkereséshez kértük, melyekről az alábbiakban találhat részletes információkat. Megkeresésünk során rögzítettük, hogy Ön mely megkeresésekkel kapcsolatos hozzájárulásokat fogadta el, azonban levelünk a jobb átláthatóság érdekében a hozzájárulás részletes leírásait tartalmazza.

 

Marketing célú megkeresésekhez történő hozzájárulások részletes ismertetése

Első hozzájárulás:

Hozzájárulás ahhoz, hogy a Főnix-Flex Bt. (4031 Debrecen, Szoboszlói u. 3-2/A. fszt/5.) az általam megadott személyes adataimat (pl. elérhetőségeim és személyes adatok,) az ügyfélkapcsolat ápolása, a Főnix-Flex Bt. kiválasztott termékeiről és szolgáltatásairól történő tájékoztatás és piackutatás végzése céljából kezelje és felhasználja. A Főnix-Flex Bt.  jogosult adataimat bizonyos együttműködő partnereknek továbbítani, akik az adataimat felhasználhatják, és a fent említett célokból megkereshetnek.

Az egyedi ügyfélprofilom statisztikai eljárással történő kialakításához felhasználják. A profilnak köszönhetően az érdeklődésemhez illő tartalommal kapok marketing célú megkereséseket alkalmazások/weboldal/közösségi média adatok.

 

Második hozzájárulás:

A személyes adatok adatfeldolgozásra átadásra kerülhetnek postázás szállítás céljából a Magyar Posta illetve a könyvelés részére.

 

Kapcsolatfelvétel az Ön adatvédelmi jogai és jogosultságaival kapcsolatosan, vagy közvetlen panasz az Adatvédelmi Hatósághoz


Önt minden jog megilleti arra, hogy

  • kérje, hogy adjuk meg annak a további részleteit, hogy miként használjuk fel az adatait,
  • hozzáférést kapjon a személyes adataihoz, és másolatban megtekinthesse azokat az adatait, amelyeket Ön közölt velünk,
  • az Önt illető személyes adatot, amelyet rendelkezésünkre bocsátott, tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formátumban adjuk ki, és ahol technikailag megoldható, továbbítsuk az adatokat más adatkezelőnek akadály nélkül, ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán vagy szerződésen alapul, és az automatizált módon történik,
  • kérje, hogy javítsunk ki bármilyen pontatlanságot azon az adaton, amely a birtokunkban van,
  • kérje, hogy töröljünk bármely olyan információt, amelynek a felhasználására már nincs jogalapunk,
  • ahol az adatkezelés hozzájárulásán alapul, és bármilyen direkt marketinggel függ össze, azt a jövőre nézve visszavonhatja azzal, hogy azt a konkrét adatkezelést szüntessük meg,
  • tiltakozzon bármely adatkezelés ellen [profilalkotást is beleértve] a saját helyzetével kapcsolatos okokból, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön adatvédelmi jogaival szemben,
  • kérje, hogy korlátozzuk, hogy miként használjuk fel az adatait, pl. amíg egy panasz kivizsgálása tart.

 

Ezeknek a jogoknak az Ön által történő gyakorlása alól bizonyos kivételek érvényesülnek, amelyeknek a célja a közérdek védelme (pl. bűncselekmény megelőzése vagy felderítése), a mi jogaink védelme (pl. ügyvédi titok fenntartása), vagy mások jogai és szabadságai. Ha Ön ezeknek a jogoknak bármelyikét gyakorolni kívánja, akkor vizsgálni fogjuk az arra való jogosultságának fennállását, és indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül válaszolunk. Összetettebb esetekben, vagy olyankor, amikor nagyszámú kérés érkezik, ez az időtartam további két hónappal meghosszabbítható, amely esetben erről Önt értesítjük.

Segíthetünk Önnek?

 

Ha az Ön adatai felhasználásával kapcsolatban kérdése van, akkor először az Ügyfélszolgálatunkat keresse fel info@fonix-flex.hu e-mail címen vagy a +36 52/ 450-356 telefonszámon (Hétfő- péntek: 08:00–16:00-ig

Ha nincs megelégedve az információi felhasználásával, vagy a fenti jogai gyakorlása esetén adott válaszunkkal, akkor panasszal fordulhat az adatvédelmi hatóságához [Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefonszám: +36 1 391 1400; telefax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.

 

Örömünkre szolgál, hogy Ön is szeretne kapcsolatban maradni velünk, és újra hozzájárulását adta ehhez. Amennyiben kérdése merülne fel, keresse bizalommal Ügyfélkapcsolatunkat alábbi elérhetőségeink egyikén.

4031 Debrecen, Szoboszlói u. .  3-2/A

info@fonix-flex.hu

+36-52/ 450-356

Üdvözlettel:
Főnix-Flex Bt.